Výpočet pojistného – povinné + dobrovolné pojištění

Výpočet pojistného z kategorie povinných může být i vyšší než ukládá zákonem stanovená nejnižší sociálně únosná hranice. Ještě než se začneme zabývat dobrovolným pojištěním je nutno podotknout, že existuje i možnost zvýšit tuto státem stanovenou nejnižší hranici plnění. Toto eventualitě, si ale potencionální klient musí dohodnout individuálně.
Má možnost si k tomuto účelu vybrat nabízené pojistné produkty komerčních pojišťoven fungujících na našem území. V současné době působí na trhu pojišťovnictví více než tři desítky pojišťoven, které jsou sdruženy v Asociaci českých pojišťoven. Díky jejich konkurenci je opravdu z čeho vybírat. V tomto případě, se ale výpočet pojištění liší dle sjednaných podmínek konkrétní pojišťovny. Většina komerčních pojišťoven nabízí i nejrůznější kalkulátory pro konkrétní výpočet pojistek. Cílem je bezpochyby navýšení pojistného plnění v případě potřeby a v nečekaných událostech.

Výpočet pojistného – dobrovolné - obecně

Výpočet výše platby pojistného, které je na bázi dobrovolnosti vychází z konkrétních druhů pojištění, které může potencionální klient uzavřít s jakoukoliv komerční pojišťovnou, která působí na našem pojistném trhu. Dalo by se říci, že občan může sjednat pojištění v jakékoliv oblasti lidské činnosti a může si sjednat pojištění věcí movitých i nemovitých. Další významnou oblastí je i zdraví a život, nebo třeba i penzijní připojištění a další.

Výpočet pojistného – dobrovolné – konkrétně

Výpočet pojistky je přímo závislý na konkrétně uzavřené pojistné smlouvě. Jedná se velmi širokou oblast. Výpočet, částka pojistného a doba pojištění je různá, záleží na obsahu a předmětu pojištění. Na základě toho lze provézt například:

novinky v pojištění, cestujte po Evropě s cestovním pojištěním, nejvýhodnější je cestovní pojištění na celý rok,