Výpočet pojištění – povinné pojištění

Výpočet pojištění zaměřené na jakékoliv povinné pojištění stanovuje zákon. Výpočet pojistného je přesně definován a je většinou vyjádřen procentuálně z výše příjmu nebo objemu motoru u konkrétního vozidla a podobně. Pro placení povinného pojištění a výpočet pojistek je vždy stanoven i termín jejich odvodů a to buď – měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Je koncipováno ve smyslu zajištění případných pojistných událostí. Povinné pojištění je vždy stanoveno na nejnižší sociálně únosné hranici.

Sociální pojištění

Výpočet povinného pojištění je závislý na jeho druhu a je daný zákonem. Výpočet sociálního pojištění stanovuje Správa sociálního zabezpečení. Tato instituce je státní a je i správcem daného pojištění. Z vybraného pojištění jsou vypláceny dávky nemocenského, všechny druhy důchodů a hlavně podpory v nezaměstnanosti.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zase určeno k uhrazení nezbytné lékařské péče a léčiv. Tento druh pojištění zabezpečují komerční pojišťovny, které jsou k tomuto účelu stanoveny. Klient má možnost si vybrat, u které pojišťovny se nechá pojistit. Výpočet pojistky je stanoven zákonem a je závislý na příjmu občana.

Odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla

Mezi další povinná pojištění patří i pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla. Garanty tohoto typu pojištění jsou pojišťovny, které na tuto činnost získaly licenci. Z uvedených důvodů se může výpočet pojištění automobilu i lišit dle nabízených pojistných produktů té které pojišťovny.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců

Pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců jsou povinní uzavírat všichni zaměstnavatelé pro své zaměstnance…

novinky v pojištění, cestujte po Evropě s cestovním pojištěním, nejvýhodnější je cestovní pojištění na celý rok,