Výpočet pojištění a pojišťovnictví

Výpočet pojištění je otázka, která zajímá snad každého potencionálního pojištěnce. Je třeba si nejprve uvědomit, co je to vlastně pojišťovnictví a k čemu slouží. Pojišťovnictví by se dalo zařadit do oblasti finančnictví. Jeho hlavním předmětem činnosti je zachovávat či ochránit hodnoty, které lze vyjádřit finančně. Jedná se o hodnoty věci movitých, ale i nemovitých. Zvláštní kategorii představuje i oblast zdraví a života. Úkolem a cílem pojištění je hmotné zabezpečení a snížení řady rizik, které mohou v životě a při jakékoliv činnosti nastat. Tato činnost je specifický ekonomický obor, který umožňuje výpočet pojistek dle druhu pojištění.

Výpočet pojištění a druhy pojištění

Výpočet pojistného se týká všech druhů pojištění. Na současném pojistném trhu lze sjednat dva druhy pojistek. Mezi první bezpochyby patří povinné pojištění a jejich výpočet pojistek. Do druhé skupiny patří takzvané dobrovolné pojištění. Obě skupiny mají svá specifika. Povinné pojištění a jeho výše je daná zákonem a týká se takřka všech občanů – má svá pravidla, která jsou daná zákonem. Povinné pojištění zákonem ukládá firmám či jedincům účastnit se na určitém druhu pojištění. Cílem povinné účasti na pojištění je zajištění sociálních jistot a zabezpečení proti případným škodám.

Do kategorie povinného pojištění patří:

 • Zákonné sociální pojištění osob
 • Zákonné zdravotní pojištění osob
 • Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
 • Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců

Do kategorie dobrovolného pojištění patří:

 • Pojištění osob
 • Penzijní připojištění
 • Komplexní autopojištění
 • Pojištění majetku
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění podnikatelů
 • a další…

novinky v pojištění, cestujte po Evropě s cestovním pojištěním, nejvýhodnější je cestovní pojištění na celý rok,